piątek, 4 marca 2016

Ks. Piotr Nadratowski

Z wsią Krzywki-Bratki  znajdującą się w naszej gminie związana jest postać kapłana Piotra Nadratowskiego.
 Nauczał  on matematyki i fizyki oraz nauk przyrodniczych w seminarium św. Krzyża w Warszawie.
1 września przybył do seminarium w Tykocinie, gdzie nauczał teologii moralnej.

Urodził się w Krzywkach-Bratkach 6 lipca 1803 r. Był synem Szymona i Eufemii. 11 listopada 1821 r. wstąpił do Zgromadzenia Misji w Warszawie. Przebywał dwa lata w seminarium internum. Śluby złożył 12 listopada 1823 r.
Zmarł w Tykocinie 8 marca 1833 roku.

Dawny klasztor Misjonarzy w Tykocinie