piątek, 2 grudnia 2011

Lekcje biblioteczne

24 listopada zaprosiliśmy dzieci klas od "0" do 3 na lekcję biblioteczną.
Uczniowie wraz z nauczycielami przybyli w dwóch turach. Zajęcia trwały od godziny 10 do 12.30.
Celem lekcji bibliotecznych było zapoznanie  dzieci z nasza biblioteką, propagowanie czytelnictwa, przedstawienie książki dziecięcej współczesnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na książki- zabawki oraz wdrażanie umiejętności poruszania się po bibliotece i orientacji w jej zbiorach.
Spotkanie z dziećmi zakończono "Zgaduj-Zgadulą".
Za wspaniałe, aktywne uczestnictwo nasi milusińscy otrzymali zakładki do książek i lizaki. Chciałyśmy, by słodko wspominały ten pobyt.

W trakcie zgadywanek.
Kl."0" i 2 w trakcie porównywania książeczek -czy są książkami zabawkami, czy przeciwnie.
Czytanie ciekawych wierszyków i wnioski z nich płynące.
Niektóre dzieci maja tutaj 3 i 4 latka, ale już chętnie uczestniczą w zajęciach.
Tu nas żegna 1 i 3 kl. wraz z paniami, jest i nasza biblioteczna Śnieżynka.
Chłopcy, szczególnie Kuba byli bardzo aktywni.

Wszyscy jakoś się pomieścili, chociaż jest u nas naprawdę ciasno. W kącikach, za regałami na szczęście wszystkie dzieci wygodnie siedziały.
Śnieżynka czyta dzieciom zagadki.

Karolina przebrana za Śnieżynkę za chwile wręczy dzieciom lizaki.
Dowiadujemy się w jaki sposób jest ułożony księgozbiór.

poniedziałek, 14 listopada 2011

Stare fotografie

Mieszkańcy Kuczborka, okres przedwojenny.

Oraganista z Kuczborka na tle drewnianego mostu w Kuczborku, rok 1942

Mała mieszkanka Kuczborka, rok 1944.


Fotografia na tle muru kościelnego w Kuczborku. Na zdjęciu :
-w środku- ksiądz Ferdynand Pajewski
-Janina Felczak, nauczycielka w Kuczborku( obok księdza)
-Józef Tomaszewski , nauczyciel, kierownik szkoły w Kuczborku(obok księdza Pajewskiego)
-Henryka Kociela z domu Barska( dziewczynka w jasnej sukience, pierwsza w rzędzie od lewej)
-Stanisława Kowalska , córka przedwojennego policjanta z Kuczborka (poniżej Henryki Kocieli)
-Filomena Dobies ( najniższy rząd, druga od lewej)
-Jadwiga Ostrowska( najniższy rząd , piąta po lewej)
- p.Felczak ( pomiędzy Józefem Tomaszewskim i księdzem)
-Kazimierz Zakrzewski ( obok p. Felczaka)
-Teresa Safuryn ( z boku nad Janiną Felczak)
-Stanisław Barski ( górny rząd, czwarty od lewej)
-Jadwiga Piątek ( dziewczynka w jasnej sukience, drugi rząd od prawej, stoi pierwsza)
-Henryka Kędzierska


-
Szkoła w Kuczborku, kl.VI, rok 1949/50


 Chór kościelny w Kuczborku, lata 50-te.  Stoją:
-w środku ( z wąsikiem) Karol Kostrzewski - organista z Kuczborka
-Henryk Nadratowski ( powyżej organisty, trzyma dłoń na jego ramieniu) uczył się u organisty, późniejszy organista w Zielonej
-Stanisław Kubiński ( Pierwsza osoba w górnym rzędzie)
-Karol Rogoziński( druga osoba w górnym rzędzie)
-Bolesław Bogacki ( trzecia osoba w górnym rzędzie)
-Dominik Safuryn( piąta osoba w górnym rzędzie)
-Roman Szczech ( ostatni mężczyzna po prawej w górnym rzędzie)
Józef Barski (  stoi poniżej Romana Szczecha)
-Cecylia Zalewska ( ostatnia  w rzędzie po prawej stronie)
-Stanisława Przystup( obok Cecylii Zalewskiej)
-Natalia Kubińska ( stoi ponad Stanisławą Przystup)
-Adela Rogozińska( trzecia od prawej)
-Cecylia Olędzka z domu Bogacka( trzecia od lewej)
-Lucyna Szczech z domu Szczepaniak ( druga od lewej)
-p. Bogacka

-

Stare fotografie

Fotografie udostępniła nam pani Urszula Siemianowska.

Mieszkańcy Kuczborka, r. 1941
Zielona, kl.VII, rok 1957/58

Szkoła w Kuczborku, rok 1950

Przedszkole w Kuczborku, 1950, wychowawczyni pani Pytówna.

Mieszkańcy Kuczborka z okresu po I wojnie św.

Mieszkańcy Kuczborka z okresu przed II wojną św.


Drewniany most w Kuczborku - przed II wojną św.


piątek, 4 listopada 2011

Krzywki-Piaski

Krzywki Piaski należą do młodszych miejscowości. Powstały dopiero w początkach
XVI wieku.
Pierwszy zapis o wsi (Krzywki Pyczky) pojawił się w 1531 roku. Miejscowość
powstała jakiś czas wcześniej, ponieważ w tymże roku liczyła już 4 włóki ziemi.
Właścicielami byli: Mostowski, Straszewski, Mikołaj Pyczek, Jan, wdowa po Piotrze oraz
Michał syn Straszewskiego1. Od przydomku jednego z dziedziców, Mikołaja Pyczka wieś
zwano początkowo Krzywki Pyczki.
Krzywkowscy herbu Półkozic o przydomku Pyczek byli
zapewne pierwszymi osadnikami w tej wsi. Przybyli tu z Krzywek Bratków, które są
najstarszą miejscowością w tej okolicy.
Spis podatkowy z 1578 roku również nazywa tą wieś Pyczkami. W tym czasie nadal
mieszkali tu Krzywkowscy o przydomku Pyczek, mieszkali też Straszewscy.


Miejscowa szlachta była uboga, sami uprawiali swoją ziemię, nie posiadając chłopów.
Krzywki Piaski oraz Krzywki Bośki były zaściankami szlacheckimi, które później
przeszły na własność możnych rodów średniozamożnych i magnackich. Była to sytuacja 
nietypowa, większość zaścianków szlacheckich Mazowsza, przetrwało do XX wieku.
Szlachta z Krzywek Piasków i Bosiek, czyli Krzywkowscy nie wytrzymali presji
bogatych Mostowskich z Mostowa. Wyprzedali swoje ziemie i wyjechali, lub też zostali
wyrugowani. 
Krzywkowscy z tej wsi wyjechali w drugiej połowie XVII wieku lub w
pierwszej połowie XVIII wieku. Krzywki Pyczki, które w XVIII wieku zaczęto nazywać
Krzywkami Podbornymi, stały się częścią dóbr Mostowskich.

Mostowscy byli właścicielami tych dóbr do 1783 roku, następnie sprzedali je Żórawskiemu, szambelanowi królewskiemu..
W pierwszej połowie XIX wieku dobra Mostowskie zostały przyłączone do dóbr
szreńskich. W tym czasie nastąpiła też zmiana nazwy. Dawne nazwy Krzywki Pyczki i
Podborne zostały zastąpione przez współczesną nazwę.
W 1827 roku było w tej wsi 9 domów i 70 mieszkańców. Według opisu z końca XIX
wieku miejscowość leżała „nad rozległymi błotami, ciągnącymi się od Żuromina, odległość
od Mławy 18 wiorst.”
W 1883 roku mieszkało w Krzywkach Piaskach 189 osób w 22
domach. Mieszkańcy posiadali 264 morgi ziemi, w tym 206 mórg ziemi ornej4. Wieś została
objęta uwłaszczeniem z 1864 roku.
W 1921 roku było 15 domów i 119 mieszkańców. Miejscowość należała do gminy
Mostowo5. Część ziemi w tej wsi stanowiła większy obszar ziemski (59 ha) należący do
Stanisława Senkowskiego.
1 Słownik historyczno-geograficzny …, tom II, s.154
2 Źródła Dziejowe Polski …, s. 61
3 www.przodkowie.pl/AGAD (WGW t. 87 f. 264)
4 Słownik geograficzny …tom IV, s. 809
5 Skorowidz …, s. 90
6 Księga Adresowa Polski …, s 2007
Źródło : Internet

środa, 26 października 2011

Gościszka

Nazwa wsi jest wyjątkowo staropolska. Pochodzi od imienia Gościsza. K. Zierhoffer twierdzi, iż dawniej występowała ona w formie: de Gosczyska, de Gossczyska (1502), Gościszka (1578).
Nazwa Gościszka jest imieniem pierwotnego właściciela tej wsi użytym jako nazwa miejscowa.
Wg. słownika E. Borkiewicz - Celińskiej odnotowano jeszcze inne warianty tej nazwy: Gosczyska, Goszcziska, Goszczyszka (1434).
Od wczesnego średniowiecza była to własność szlachecka.
W latach 1434 - 1439 Mikołaj, syn Adama Świnki z Zielonej (kasztelan dobrzyński) w podziale z braćmi bierze dobra: Grzebsk, Gościszkę, Bielawy i Waśniewo.
Około r. 1440 Wojciech Świder z Lubowidza pozywa Dorotę, wdowę po swoim wuju Piotrze Piliku herbu Rogala, wojewodzie mazowieckim ze Skuł o zwrot Gościszki, którą mu sąd przyznał.
W r. 1448 Andrzej (Wialempski) z Gościszki zastawia Stanisławowi, Pawłowi, Maciejowi i Jakubowi z Kurzątkowa 8 włók kmiecych w Gościszce.
W r. 1450 Wojciech Świder sprzedaje Mikołajowi z Rzyci połowę wsi Osówka.
W r. 1455 Jan Lipski zamienia ze szlachtą z Uniszek dobra: Galomin Górny i wójtostwo w Gościszce na Uniszki.
W latach 1476 - 1488 Wojciech Świder z Gościszki (syn Piotra Świdra z Lubowidza i Osówki) pozywa Małgorzatę wdowę po Trojanie z Zawidza - obecnie żonę Bernarda z Gawarca i jej syna Piotra o zwrot części Gościszki po Wojciechu z Lubowidza.
W r. 1487 Adam z Grzebska sprzedaje Janowi z Lipy wieś Gościszkę, przypadłą w podziale jego ojcu Mikołajowi.
W r. 1502 Jan z Kuczborka zeznawał, że w Gościszce od dawna było 10włók folwarcznych, które obecnie posiada dziedzic Paweł, są też role kmiece.
Wcześniej w r. 1495 - biskup płocki uwalnia kmieci z Gościszki od kar za niepłacenie dziesięcin jemu należnych.
Gościszka w końcu XIX wieku, znajdowała się w gminie i parafii Zielona. Dopiero wtedy nastąpił lepszy rozwój wsi, wiążący się z wycinką okolicznych lasów. Wieś zaczęła się rozrastać i bogacić handlując drewnem na dużą skalę.
1827 roku było tu 30 domów, 310 mieszkańców ,
 1880 roku było 90 domów, 418 mieszkańców, 2928 mórg obszaru.
Folwark Gościszka z "dodatkami" to także Przyspa, Struszewo (Straszewy), Marszewnica.
Wg. niektórych źródeł ludność tej wsi na przełomie XIX/XX wieku znacznie nadużywała alkoholu, a miejscowa karczma sprzyjała takim zwyczajom.  
Dzisiaj, jak wskazują dane Gościszka liczy sobie 759 mieszkańców. Jedynymi instytucjami na tym terenie są szkoła i filia biblioteki publicznej .

źródła: Bieżuńskie zeszyty historyczne, nr. 22

piątek, 21 października 2011

Wyjazdy szkoleniowe

Oto kilka fotografii  ze szkolenia bibliotekarzy w ośrodku Ekwos w Grębiszewie , w dniach 3- 6 października. Tematem szkolenia były: praca w zespole, etyka działania  w organizacji, asertywność i kształtowanie satysfakcjonujących relacji w miejscu pracy. No cóż, teraz postaramy się przetestować. to w życiu.


Część grupy, która liczyła w całości 20 osób.

Ola, Gosia i Ania
Można było poobserwować konie.
Nasz ośrodek szkoleniowy Ekwos, tu odbywało się szkolenie.
Niedaleko ośrodka była wystawa starych maszyn rolniczych.
Czas mijał szybko, pomimo że zajęcia odbywały się aż do godz. 18. Przerwa obiadowa pozwalała także na krótki spacer po terenie ośrodka. Pogoda dopisywała, wykłady były ciekawe.Bibliotekarki z naszego rejonu Żuromińskiego, brakuje tu jeszcze Ani z Lubowidza.

Jeszcze nie zaczęłyśmy na dobre zajęć, luźna rozmowa z nasza panią psycholog, która prowadziła szkolenie.
Nowe książki

Pojawiły się dłuuugo oczekiwane nowe książki, jako że były już dość dawno wybrane, nie są pewnie już tak bardzo nowe.


Stare fotografieZdjęcie klasowe, szkoła podstawowa w Zielonej, rok 1957, w tle portret marszałka Konstantego Rokossowskiego.

Fotografia może nie najlepszej jakości, ale można rozpoznać twarze. Nauczyciele to Piotrowscy ( nie są małżeństwem). Trzeci rząd, druga uczennica od lewej to Pani Urszula Siemianowska, późniejsza nauczycielka w  szkole we wsi Baraki, później  pracowała w Krzywkach - Bratkach.

czwartek, 13 października 2011

"Książka na telefon"

Dla niektórych naszych czytelników przygotowałyśmy nową propozycję, jest to "książka na telefon". Pomysł zrodził się w momencie, gdy zdałyśmy sobie sprawę, że wiele osób nie może korzystać z biblioteki z powodu choroby bądź podeszłego wieku. Stoimy u wrót późnej jesieni i zimy, toteż pragniemy ułatwić tym ludziom kontakt z literaturą. Wystarczy do nas zadzwonić pod nr. tel. 23 657 90 06 i podać swój aktualny adres oraz preferencje książkowe. Osoba do tego upoważniona dostarczy książki. Oczywiście wszystko jest bezpłatne. Serdecznie zapraszamy osoby schorowane i w podeszłym wieku.

środa, 31 sierpnia 2011

Szkoła

Natrafiłam na zabawną opowiastkę.

Pewien starszy pan budzi syna mówiąc: - "Jamie  wstań już, musisz iść do szkoły."
Jamie odpowiada: " Tato, ja nienawidzę chodzić do szkoły".
- Dlaczego ?, pyta ojciec.
-" po pierwsze , tam jest nudno
   po drugie dzieci mi ciągle dokuczają
   po trzecie, nie lubię szkoły."
Synu, podam ci trzy powody, dla których powinieneś wstać i pójść do szkoły, powiedział staruszek:
"Po pierwsze, to Twój obowiązek,
po drugie, masz już 45 lat,
po trzecie jesteś dyrektorem w tej szkole."

http://www.youtube.com/watch?v=xGwH85gDpjM&feature=related


środa, 13 lipca 2011

Zielona w starej fotografii

Otrzymałam następną serię starych zdjęć, które były własnością pani Marii Olszewskiej. Obecnie znajdują się w zbiorach pana Lorenca.


Fotografia przedstawia mieszkańców Zielonej z czasów sprzed II wojny św.

Pani Maria Olszewska z rodzeństwem.

Fotografia na tle muru kościelnego w Zielonej. Przedstawia dawnych właścicieli pałacyku i ludowy zespół w barwnych strojach.Fotografia z okresu międzywojennego.


Pani Maria Olszewska w dawnej gospodzie w Kuczborku.

To były czasy, gdy raczej nie wypadało fotografować się bez oficerek i papierosa w dłoni.

Piękna fryzura, wytwornie ubrany mężczyzna, ciekawa fotografia.


Pani Maria Olszewska

Na odwrocie zdjęcia  znajduje się ledwo czytelny wpis dokonany ołówkiem. Oto fragment jego treści "dziś ja przy Tobie, jutro będę z bronią stał, a pojutrze może będę w wiecznym grobie spał ". Rok 1939.

Ojciec  pani Olszewskiej pan Ruchalski

Wyjątkowo zniszczona fotografia. Na pierwszym planie droga, jeszcze bez asfaltu, piaszczysta, zupełnie jak polna. Przy drodze bryła Kościoła w Zielonej.

Fotografia na tle muru kościelnego w Kuczborku. Na zdjęciu :
-w środku- ksiądz Ferdynand Pajewski
-Janina Felczak, nauczycielka w Kuczborku( obok księdza)
-Józef Tomaszewski , nauczyciel, kierownik szkoły w Kuczborku(obok księdza Pajewskiego)
-Henryka Kociela z domu Barska( dziewczynka w jasnej sukience, pierwsza w rzędzie od lewej)
-Stanisława Kowalska , córka przedwojennego policjanta z Kuczborka (poniżej Henryki Kocieli)
-Filomena Dobies ( najniższy rząd, druga od lewej)
-Jadwiga Ostrowska( najniższy rząd , piąta po lewej)
- p.Felczak ( pomiędzy Józefem Tomaszewskim i księdzem)
-Kazimierz Zakrzewski ( obok p. Felczaka)
-Teresa Safuryn ( z boku nad Janiną Felczak)
-Stanisław Barski ( górny rząd, czwarty od lewej)
-Jadwiga Piątek ( dziewczynka w jasnej sukience, drugi rząd od prawej, stoi pierwsza)
-Henryka Kędzierska


-

Moi drodzy przyjrzyjmy się tym zdjęciom i  uwiecznionym na nich twarzom dawnych mieszkańców tej miejscowości , może jest na nich ktoś z waszej rodziny. Oni tu żyli, tutaj rozgrywały się ich radości i smutki. Tutaj kiedyś kochano i nienawidzono tak samo jak dziś, może nawet bardziej, bo pamiętajmy to były trudne czasy .