poniedziałek, 28 października 2013

Kolejne spotkanie z cyklu pt."Cała Polska czyta dzieciom"

"Przygody Tomka Sawyera" Marka Twaina to  książka, której fragmenty dziś czytała uczniom klasy V Szkoły Podstawowej pani Patrycja Rybka - pracownik apteki w Zielonej. Pani Patrycja czytanie poprzedziła kilkoma zdaniami o sobie i wyjaśniła dzieciom, co ją skłoniło do wyboru tego akurat zawodu. Okazało się, że wcześniej pracowała jako nauczyciel biologii w ZSP w Zielonej i lubi kontakt z dziećmi i młodzieżą.
Nasi goście uważnie słuchali fragmentów czytanej książki i jak mówi pani Maria Naworska wychowawczyni klasy, te dwa przeczytane rozdziały będą dla niektórych pomocne podczas omawiania lektury.
A oto kilka obrazków z tego spotkania...

piątek, 11 października 2013

III Runda Programu Rozwoju Bibliotek

Nasza biblioteka w III rundzie PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK

   Biblioteka w Kuczborku Osadzie wraz z filiami bibliotecznymi z Zielonej i z Gościszki zakwalifikowała się do III rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Do programu zakwalifikowało się 151 bibliotek gminnych z całej Polski, w tym 15 z woj.mazowieckiego.To duży sukces naszej placówki.
   PRB to ogólnopolskie przedsięwzięcie, dzięki któremu biblioteki mogą jeszcze lepiej służyć ludziom. Program daje szansę bibliotekarzom na pełne wykorzystanie potencjału lokalnych bibliotek, aby mogły stanowić silne wsparcie dla rozwoju lokalnej społeczności.
   Dzięki udziałowi w programie nasza placówka  pozyskała sprzęt komputerowy i multimedialny przeznaczony do użytku mieszkańców, ponadto bibliotekarki uzyskają nową wiedzę i umiejętności dzięki szkoleniom, warsztatom i specjalistycznym kursom.
GBS opracuje kilkuletni plan rozwoju, który wyznaczy priorytetowe obszary działalności biblioteki.Nasza placówka będzie mogła skorzystać z doradztwa ekspertów przy realizacji zadań z planu rozwoju oraz pozyskać dofinansowanie na ich realizację uczestnicząc w konkursach grantowych.
Aby zakwalifikować się do III rundy Programu Rozwoju Bibliotek, należało wykazać się odpowiednimi działaniami w środowisku, w którym istnieje biblioteka. Biblioteka w Zielonej prowadzi blog, który ma za zadanie przybliżenie mieszkańcom Zielonej dziejów ich miejscowości, historii miejscowych zabytków ( pałacu w Zielonej, kościoła) oraz przeszłości rodzin zamieszkałych w tych okolicach na tle powstań narodowych i wojen. 

Współpracujemy z osobami, które przekazują nam wiele wiadomości dotyczących historii tych miejsc.
 Posiadamy Genealogię napisaną przez pana Juliusza Madalińskiego, w której sporo miejsca zajmują dzieje rodzin z Zielonej. Jest to "Genealogia rodziny Zalewskich , Żmichowskich i Kisielnickich oraz rodzin spokrewnionych "
W naszej bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki - spotkania Koła odbywają się cyklicznie. Prowadzone są tu dyskusje nad książką, rozmowy o dawnych ludowych obyczajach. 
Organizowane były też akcje z cyklu "Cała Polska czyta dzieciom", w których uczestniczyły oprócz dzieci znane w środowisku osoby, opowiadające o swojej pracy i zainteresowaniach.

Oprócz tego, co roku biblioteczna Śnieżynka rozdaje najlepszym czytelnikom nagrody. W miarę możliwości organizujemy konkursy z nagrodami, by zachęcić szczególnie naszych najmłodszych, lecz nie tylko, do odwiedzania biblioteki i czytania.
Szczególnie  należy zwrócić uwagę na fakt, iż Zielona związana jest z Marią Dąbrowską, której ojciec Józef Szumski tutaj się urodził, mieszkał i krótko pracował.  Na cmentarzu odnalazłyśmy grób dziadka Marii Dąbrowskiej Teofila Szumskiego. Wszystkie informacje dotyczące tej rodziny są przez nas skrupulatnie zbierane i podawane na blogu. 
Jest nam niezmiernie miło, że możemy służyć mieszkańcom wiedzą i wiadomościami przez nas zebranymi.

Największym mankamentem jest bardzo mały lokal, który  ogranicza znacznie wszelkie przedsięwzięcia biblioteczne.

Część informacji zaczerpnięto ze strony Biblioteki w Kuczborku.Nowy sprzęt biblioteczny otrzymany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek