środa, 17 lipca 2013

                                           
Pradziadek Edward Wolski (1850-1921) h. Ślepowron
Edward Wolski, pradziadek Marii Magdaleny Trzaskowskiej był artystą dramatu, debiutował w warszawskich teatrach rządowych, gdzie dzięki poparciu Heleny Modrzejewskiej został zaangażowany do zespołu dramatu WTR, gdzie pracował do końca swej kariery. Edward Wolski dwukrotnie zawierał związki małżeńskie. Pierwszy raz w 1881 r. z Adelą ze Stalińskich - matką Janiny Wielowieyskiej , pierwszej dziedziczki Zielonej. Drugi raz ożenił się z Karoliną z Temlerów.

Janina z Wolskich ( 1886-1968) h. Ślepowron

Już jako dorosła została właścicielką majątku Wilamowo w powiecie działdowskim. W 1908 roku wyszła za mąż za Józefa Feliksa Bobrowskiego i zamieszkała w jego majątku w Grabicy. Następnie przenieśli się do Zielonej w 1813 roku. W 1927 roku Janina Wielowieyska wyszła za mąż za Edwarda Pepłowskiego i razem zamieszkali na Szpitalnej w Warszawie.

Edward Pepłowski (1880-1960)

Edward Adolf Pepłowski trzeci mąż Janiny z Wolskich, dziedziczki Zielonej pochodził z kresowej szlacheckiej rodziny herbu Gozdawa, której carat skonfiskował majątek za udział w powstaniach. Po dziesięciu latach wdowieństwa Edward Pepłowski poślubił w 1927 r. Janinę Wielowieyską. Pełnił ważne funkcje państwowe. W ciągu dwóch kadencji był senatorem Rzeczpospolitej Polskiej. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz w 1937 r. Medalem Odrodzenia Polski.
W 1939 roku Edward Pepłowski i jego żona Janina udzielili schronienia Halinie  i Aleksandrowi Obertyńskim oraz córeczkom Haliny - Krystynie i Marii Magdalenie Marchwickim, uciekinierom z majątku z Zielonej.

Zdzisław Franciszek Marchwicki, (1904-1989) h. Ostoja, ojciec Marii Magdaleny Trzaskowskiej

Był wraz ze swoim rodzeństwem współwłaścicielem majątku Ryki w powiecie garwolińskim, był z nich najstarszy. W dzieciństwie przebywał kilka lat u swojego wujostwa , księcia Di Fitalia i Emilii z domu Łabęckiej we Włoszech, w Palermo na Sycylii. Po pierwszej wojnie światowej studiował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas studiów należał do partii Narodowa Demokracja. W 1929 roku w Zielonej poznał Halinę Bobrowską. W 1939 r. Ucieka z Ryk swoim samochodem po ostrzeżeniu, że jest poszukiwany przez gestapo, jako właściciel ziemski.
We Francji, gdzie we wrześniu 1939 roku powstał francuski obóz ćwiczebny, zgłosił się do formującego się Wojska Polskiego. Zdzisław Marchwicki należał do bliskich współpracowników generała Mączka.