piątek, 4 stycznia 2013

Krzywki-Bratki

Krzywki-Bratki to stara szlachecka wieś położona 4 km od Kuczborka i 8 km od Szreńska. Nazwa wsi była zapisywana  już w 1400 roku jako Crziwcowo, Krzywkowo, Crziwkow, Krzywkowy, Krziwki . Nazwa Bratki pochodzi prawdopodobnie od imienia Bratumił.

W roku 1578 wspomniano w dokumentach  jej przynależności do parafii Szreńsk. W 1400 roku była własnością szlachcica Mścisława. Stąd wywodzi się ród Krzywkowskich.  Rody szlacheckie, które miały w posiadaniu przeważające części ziem w danej miejscowości, często przejmowały nazwisko od jej nazwy.
W 1552 roku Krzywkowski h. Szeuga, Adam i Michał, Mikołaj przydomek "Kłos", Andrzej i Bartłomiej przydomek "Zwierzyna"opłacają pobór ze wsi Krzywek woj. płockie, powiat Srzeński (szreński).
W 1783 roku  właścicielem części dóbr w Mostowie, Krzywkach-Bratkach i Krzywkach-Piaskach był Adam Żurawski ( niektóre źródła podają  - Żórawski) szambelan JKM-ci , a Dorota Mostowska , żona Fortunata Kobylnickiego odstąpiła mu owe dobra. 
 Na początku XIX wieku, w roku 1827 znajdowało się w Krzywkach 25 domówi 178 mieszkańców.
W końcu XIX wieku wieś mieściła się w powiecie mławskim, w gminie Zielona, w parafii Kuczbork.
Miała wtedy 29 domów, 376 mieszkańców, 1141 mórg, w tym 1108 ziem dworskich. Co ciekawe istniał tutaj zajazd- karczma i wiatrak.

 05.04.1911 roku w Krzywkach-Bratkach urodził się porucznik Henryk Ługowski , syn Franciszka i Aleksandry z Siemiątkowskich. Był absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Szkolenia Sanitarnego. Od 1938 roku pełnił funkcję lekarza 8 batalionu saperów. Uczestniczył w kampanii wrześniowej, zginął w Katyniu w 1940 roku. Był żonaty z Anną z Sukertów, miał dwoje dzieci.

Por. Henryk Ługowski, źródło: http://nekropole.info/en/person/view?id=3068816


     źródło  :  http://nekropole.info/en/person/view?id=3068816

Z Krzywek-Bratek pochodził także ksiądz Piotr Nadratowski. O tym przeczytacie tutaj:


http://bibliotekazielona2.blogspot.com/2016/03/ks-piotr-nadratowski.html

                                               Szkoła Podstawowa
                    w Krzywkach-BratkachW Krzywkach-Bratkach istniała przez wiele lat szkoła podstawowa im. Stefana Potrzuskiego "Leonidasa".
Pierwsza szkoła znajdowała się u p. E. E. Jabłonowskich i K. H. Kaszubskich. Były to szkoły siedmiooddziałowe. Uczęszczały tu dzieci z Krzywek Bratek, Krzywek Bośk, Mianowa i Osowy. Funkcję dyrektora szkoły pełniła p.
Elżbieta Płocharska. W 1966 r. została oddana do użytku nowa ośmioklasowa szkoła, której dyrektorem została p. Krystyna Tylicka.

Uczyli  w niej następujący nauczyciele:


Elżbieta Płocharska
Krystyna Tylicka
Maria Karpińska
Marian Siemianowski
Urszula Siemianowska
Hanna Dobies
Maria Fisz
Waldemar Stolarski
Maria Paździoro
Krystyna KaprowskaW szkole działały następujące organizacje: ZHP, PCK, chór szkolny. Opiekunem większości organizacji była
Urszula Siemianowska.

Dzieci klas starszych pracowały w sklepiku szkolnym.

Uczniowie brali udział w wykopkach ziemniaków w PGR oraz w sadzeniu lasu. Zarobione pieniądze były dofinansowaniem do wycieczek szkolnych.

Wychowankowie szkoły brali udział w różnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Z czasem szkoła została przekształcona w punkt filialny Szkoły Podstawowej w Kuczborku, w którym najpierw było sześć klas, a potem tylko trzy.

Po odejściu na emeryturę p. Krystyny Tylickiej kierownikiem punktu filialnego została p. Urszula Siemianowska.

Niestety, ze względu na małą ilość dzieci szkoła w Krzywkach-Bratkach została zamknięta.


Krzywki-Bratki uczniowie podczas wręczania świadectw ukończenia szkoły.

Grono nauczycielskie w szkole w  Krzywkach-Bratkach, od prawej panie: dyrektor szkoły Krystyna Tylicka, Hanna Dobies, Maria Paździoro, pan Marian Siemianowski, pani Urszula Siemianowska.


Pan Marian Siemianowski podczas lekcji.


Fotografia wykonana na tle nowej szkoły w Krzywkach-Bratkach.

Grupa uczniów na tle starej szkoły w Krzywkach-Bratkach, powyżej pan Marian Siemianowski


Zdjęcie wykonane na tle szkoły w Krzywkach-Bratkach, widnieją na nim nauczycielki ze swymi dziećmi.

Uczniowie na tle starej szkoły w Krzywkach-Bratkach

Szkoła w Krzywkach-Bratkach, lekcję prowadzi pani Urszula Siemianowska

Uczniowie na tle starej szkoły w K-B

szkoła w Krzywkach-Bratkach, kierownik szkoły p. K. Tylicka z klasą


Nauczycielki - p. Fisz, Tylicka i Siemianowska z wychowankamiKierowniczka szkoły p. Krystyna Tylicka z rodziną na tle budynku, ok. 1971 roku

Grono pedagogiczne z gminy Kuczbork.centrum wsi


figurka na rozstaju dróg przed Krzywkami-Bratkami


Widok na wiejski staw w centrum wsi, dawniej pojono tu bydło, a w okresie Sylwestra i Nowego Roku topiono tu wozy,bryczki i maszyny rolnicze w ramach żartów świątecznych....
źródło: -Bieżuńskie zeszyty historyczne, nr 22
             - Herbarz szlachty powiatu sierpeckiego-herbarz  mazowiecki, t.4  - prof. Jerzy     Łempicki  '
              - Internet

środa, 2 stycznia 2013

Spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki

Sylwestrowe spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki zamknęło uroczyście stary rok i dało nadzieję na lepszy dla biblioteki - następny 2013.
Na spotkaniu obecne były panie : Teresa Wypych, Jadwiga Brejna, Ewa Socińska, Beata Gadzińska i panowie Jerzy Milewski i Piotr Korzeniewski.
Temat spotkania brzmiał : promocja biblioteki w  swoim środowisku.
Dźwięki kolęd umiliły ten dzień, sami uczestnicy również śpiewali kolędy. Pani Ewa Socińska z zespołu Zielenianki wykonała pięknie kolędę "Oj maluśki, maluśki...".
Serdeczne życzenia noworoczne przypieczętowały spotkanie, które spięło niczym klamrą lata 2012 i 2013 w naszej placówce.
Nasza  Mikołajka Aga spędziła również ten dzień z nami. Postanowienia biblioteczne na Nowy Rok? To oczywiście pomoc przyjaciół biblioteki w wielu przedsięwzięciach naszej placówki, jak planowane konkursy, czytanie dzieciom, czy także spotkania z poetą lub pisarzem.
Wszystkim obecnym i przyszłym czytelnikom naszej biblioteki życzymy wiele radości i spełnienia marzeń w Nowym 2013 roku!