poniedziałek, 14 listopada 2011

Stare fotografie

Mieszkańcy Kuczborka, okres przedwojenny.

Oraganista z Kuczborka na tle drewnianego mostu w Kuczborku, rok 1942

Mała mieszkanka Kuczborka, rok 1944.


Fotografia na tle muru kościelnego w Kuczborku. Na zdjęciu :
-w środku- ksiądz Ferdynand Pajewski
-Janina Felczak, nauczycielka w Kuczborku( obok księdza)
-Józef Tomaszewski , nauczyciel, kierownik szkoły w Kuczborku(obok księdza Pajewskiego)
-Henryka Kociela z domu Barska( dziewczynka w jasnej sukience, pierwsza w rzędzie od lewej)
-Stanisława Kowalska , córka przedwojennego policjanta z Kuczborka (poniżej Henryki Kocieli)
-Filomena Dobies ( najniższy rząd, druga od lewej)
-Jadwiga Ostrowska( najniższy rząd , piąta po lewej)
- p.Felczak ( pomiędzy Józefem Tomaszewskim i księdzem)
-Kazimierz Zakrzewski ( obok p. Felczaka)
-Teresa Safuryn ( z boku nad Janiną Felczak)
-Stanisław Barski ( górny rząd, czwarty od lewej)
-Jadwiga Piątek ( dziewczynka w jasnej sukience, drugi rząd od prawej, stoi pierwsza)
-Henryka Kędzierska


-
Szkoła w Kuczborku, kl.VI, rok 1949/50


 Chór kościelny w Kuczborku, lata 50-te.  Stoją:
-w środku ( z wąsikiem) Karol Kostrzewski - organista z Kuczborka
-Henryk Nadratowski ( powyżej organisty, trzyma dłoń na jego ramieniu) uczył się u organisty, późniejszy organista w Zielonej
-Stanisław Kubiński ( Pierwsza osoba w górnym rzędzie)
-Karol Rogoziński( druga osoba w górnym rzędzie)
-Bolesław Bogacki ( trzecia osoba w górnym rzędzie)
-Dominik Safuryn( piąta osoba w górnym rzędzie)
-Roman Szczech ( ostatni mężczyzna po prawej w górnym rzędzie)
Józef Barski (  stoi poniżej Romana Szczecha)
-Cecylia Zalewska ( ostatnia  w rzędzie po prawej stronie)
-Stanisława Przystup( obok Cecylii Zalewskiej)
-Natalia Kubińska ( stoi ponad Stanisławą Przystup)
-Adela Rogozińska( trzecia od prawej)
-Cecylia Olędzka z domu Bogacka( trzecia od lewej)
-Lucyna Szczech z domu Szczepaniak ( druga od lewej)
-p. Bogacka

-

Stare fotografie

Fotografie udostępniła nam pani Urszula Siemianowska.

Mieszkańcy Kuczborka, r. 1941
Zielona, kl.VII, rok 1957/58

Szkoła w Kuczborku, rok 1950

Przedszkole w Kuczborku, 1950, wychowawczyni pani Pytówna.

Mieszkańcy Kuczborka z okresu po I wojnie św.

Mieszkańcy Kuczborka z okresu przed II wojną św.


Drewniany most w Kuczborku - przed II wojną św.


piątek, 4 listopada 2011

Krzywki-Piaski

Krzywki Piaski należą do młodszych miejscowości. Powstały dopiero w początkach
XVI wieku.
Pierwszy zapis o wsi (Krzywki Pyczky) pojawił się w 1531 roku. Miejscowość
powstała jakiś czas wcześniej, ponieważ w tymże roku liczyła już 4 włóki ziemi.
Właścicielami byli: Mostowski, Straszewski, Mikołaj Pyczek, Jan, wdowa po Piotrze oraz
Michał syn Straszewskiego1. Od przydomku jednego z dziedziców, Mikołaja Pyczka wieś
zwano początkowo Krzywki Pyczki.
Krzywkowscy herbu Półkozic o przydomku Pyczek byli
zapewne pierwszymi osadnikami w tej wsi. Przybyli tu z Krzywek Bratków, które są
najstarszą miejscowością w tej okolicy.
Spis podatkowy z 1578 roku również nazywa tą wieś Pyczkami. W tym czasie nadal
mieszkali tu Krzywkowscy o przydomku Pyczek, mieszkali też Straszewscy.


Miejscowa szlachta była uboga, sami uprawiali swoją ziemię, nie posiadając chłopów.
Krzywki Piaski oraz Krzywki Bośki były zaściankami szlacheckimi, które później
przeszły na własność możnych rodów średniozamożnych i magnackich. Była to sytuacja 
nietypowa, większość zaścianków szlacheckich Mazowsza, przetrwało do XX wieku.
Szlachta z Krzywek Piasków i Bosiek, czyli Krzywkowscy nie wytrzymali presji
bogatych Mostowskich z Mostowa. Wyprzedali swoje ziemie i wyjechali, lub też zostali
wyrugowani. 
Krzywkowscy z tej wsi wyjechali w drugiej połowie XVII wieku lub w
pierwszej połowie XVIII wieku. Krzywki Pyczki, które w XVIII wieku zaczęto nazywać
Krzywkami Podbornymi, stały się częścią dóbr Mostowskich.

Mostowscy byli właścicielami tych dóbr do 1783 roku, następnie sprzedali je Żórawskiemu, szambelanowi królewskiemu..
W pierwszej połowie XIX wieku dobra Mostowskie zostały przyłączone do dóbr
szreńskich. W tym czasie nastąpiła też zmiana nazwy. Dawne nazwy Krzywki Pyczki i
Podborne zostały zastąpione przez współczesną nazwę.
W 1827 roku było w tej wsi 9 domów i 70 mieszkańców. Według opisu z końca XIX
wieku miejscowość leżała „nad rozległymi błotami, ciągnącymi się od Żuromina, odległość
od Mławy 18 wiorst.”
W 1883 roku mieszkało w Krzywkach Piaskach 189 osób w 22
domach. Mieszkańcy posiadali 264 morgi ziemi, w tym 206 mórg ziemi ornej4. Wieś została
objęta uwłaszczeniem z 1864 roku.
W 1921 roku było 15 domów i 119 mieszkańców. Miejscowość należała do gminy
Mostowo5. Część ziemi w tej wsi stanowiła większy obszar ziemski (59 ha) należący do
Stanisława Senkowskiego.
1 Słownik historyczno-geograficzny …, tom II, s.154
2 Źródła Dziejowe Polski …, s. 61
3 www.przodkowie.pl/AGAD (WGW t. 87 f. 264)
4 Słownik geograficzny …tom IV, s. 809
5 Skorowidz …, s. 90
6 Księga Adresowa Polski …, s 2007
Źródło : Internet