piątek, 21 marca 2014

Konkurs- OZDOBA WIELKANOCNA

Konkurs OZDOBA WIELKANOCNA

Gminna Biblioteka Samorządowa
w Kuczborku - Osadzie
ogłasza konkurs
OZDOBA WIELKANOCNA
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Kuczbork – Osada
Obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa: I – III klasa /II grupa: IV – VI klasa / III grupa: młodzież gimnazjalna
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie Ozdoby Wielkanocnej – dowolną techniką plastyczną: malowanie / naklejanie / wydrapywanie itp.
możliwość zastosowania: farb, kredek, materiału, wstążki, bibuły, cekinów, sznurka, różnego rodzaju ziaren, suszonych owoców, plasteliny itp.
Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę z czytelnym opisem zawierającym następujące dane:
Imię i nazwisko autora i opiekuna, klasa, adres szkoły
Przy ocenie i nagradzaniu prac brane będą pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania
Konkurs trwa od 19 marca 2014r do 11 kwietnia 2014r.
Prace należy składać w GBS w Kuczborku – Osadzie lub jej filiach w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2014r.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w regulaminie konkursu oraz na stronie internetowej bibliotekiwww.kuczbork.naszabiblioteka.com
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród organizator przewiduje na dzień 15 kwietnia godz.11.30 w Gminnej Bibliotece Samorządowej w Kuczborku – Osadzie.

WSZYSTKICH BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!


Regulamin konkursu ,, Ozdoba Wielkanocna”
Organizator
Gminna Biblioteka Samorządowa w Kuczborku – Osadzie
ul. Mickiewicza 7d, 09-310 Kuczbork
tel. 23 6576391
Cel
 1. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
 2. Upowszechnianie tradycji Świąt Wielkanocnych oraz poznawanie obyczajowości ludowej;
Uczestnicy
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Kuczbork – Osada;
 2. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
I grupa - I-III klasa,
II grupa - IV-VI klasa
III grupa - młodzież gimnazjalna
Warunki uczestnictwa
 1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie Ozdoby wielkanocnej :
- możliwość wykorzystania dowolnej techniki plastycznej: malowanie, naklejanie, wydrapywanie itp.
- możliwość zastosowania: farb, kredek, plasteliny, materiału wstążki, cekinów, bibuły itp.
- preferowane jest również użycie materiałów naturalnych: sznurek, różnego rodzaju ziarna, suszone owoce itp.
 1. Przy ocenie i nagradzaniu prac będą brane pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania;
 2. Do pracy należy dołączyć karteczkę z czytelnym opisem zawierającym następujące dane: Imię i Nazwisko autora pracy i opiekuna, klasa, adres szkoły;
 3. Konkurs trwa od 19 marca 2014r. do 11 kwietnia 2014r;
 4. Prace należy złożyć w GBS w Kuczborku – Osadzie lub jej filach w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2014r;
 5. Każdy uczestnik wykonuje 1 ozdobę;
 6. Z jednej klasy mogą być przesłane na konkurs max. 3 prace;
 7. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora;
 8. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikacje swojej pracy i wizerunku dla celów związanych z konkursem;
 9. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora;
 10. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki – www.kuczbork.naszabiblioteka.com
 11. Organizator konkursu przewiduje zamieszczenie wszystkich prac na stronie internetowej GBS oraz utworzenie z nich wystawy pokonkursowej;
Nagrody
 1. Organizator konkursu przewiduje dla autorów wszystkich prac pamiątkowe dyplomy oraz dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce we wszystkich kategoriach oraz ewentualne wyróżnienia;
 2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 15 kwietnia, godz.11.30, w Gminnej Bibliotece Samorządowej w Kuczborku – Osadzie.