środa, 20 listopada 2013

"Hobbit, czyli tam i z powrotem" w interpretacji księdza Grzegorza Sieczki

A było to tak...

"W pewnej norze ziemnej mieszkał sobie pewien hobbit." (...)Klasa 1 "A" Gimnazjum w Zielonej słuchała dziś w naszej bibliotece fragmentów książki J.R.R. Tolkiena
 pt."Hobbit, czyli tam i z powrotem". Czytał nam tę pozycję ksiądz Grzegorz Sieczka, który  opowiadał również uczniom o początkach swojej drogi kapłańskiej oraz ulubionych książkach.
"Opowieści z Narnii", w których Lewis" przemyca "wątki chrześcijańskie , są szczególnie bliskie naszemu gościowi.  Zarówno autor "Opowieści z Narnii", jak i J.R.R. Tolkien byli przyjaciółmi, czytanie "Hobbita" zyskało więc swój specyficzny klimat.
Nam się to spotkanie bardzo podobało.czwartek, 14 listopada 2013

Chojnowo

Chojnowo znajduje się w gminie Kuczbork, w parafii Sarnowo.  Nazwa Chojnowo powstała od nazwy boru , zalesienia sosną (choiną).
W 1426 roku nazwę w aktach sądowych w Płocku zapisano jako Choynowo w dystrykcie zawkrzeńskim, w powiecie szreńskim, w parafii Sarnowo, nad rzeczką Przylepnicą. Wtedy to rycerze Jan z Chojnowa i Adam z Sarnowa , synowie Jakusza ze Strzyg podzielili się po połowie dobrami dziedzicznymi. Natomiast  z dóbr znajdujących się na ziemi zawkrzeńskiej- Janowi przypadło właśnie Chojnowo, a także Łążek, Gruszka i Zalesie.
W latach 1434-1444 Jan Świnka z Chojnowa i Zielonej jest właścicielem wsi. Jest też sędzią zawkrzeńskim , później - kasztelanem płockim. W 1435 roku książę Włodzisław I nadaje Janowi prawo niemieckie na wieś Niedziałki ( od niepodlegające podziałowi) .
W roku 1452 Anna, wdowa po kasztelanie Janie darowuje zięciowi Janowi z Szapska , noszącego przydomek Kinicki, swój posag, który wniosła do majątku po zamęściu z kasztelanem.
W średniowiecznych aktach sądowych znajduje się zapis , że w 1460 roku młynarz Wojciech odkupił młyn w Chojnowie należący do prepozytury w Płocku ( probostwo katedralne). Był to prawdopodobnie młyn wodny napędzany przez płynącą przez miejscowość rzekę.
W 1473 roku Jakub  i Piotr z Zielonej sprzedają Adamowi Wilkanowskiemu  prawo bliższości do dóbr Chojnowo. W 1501 roku w podziale dóbr syn Adama Wilkanowskiego Zbigniew otrzymuje : Chojnowo, Łążek, Szapsk, Cholewy, Wronino. 
Do 12 lipca 1806 roku właścicielem Chojnowa był Maciej Kuczborski, do 15 maja 1839 roku Jakub Trzciński , później Julia Trzcińska.
Wieś Chojnowo w 1827 roku , liczyła 24 domy, 181 mieszkańców. W końcu XIX wieku miała 39 domów, 341 mieszkańców.

"Karol Wilchelm, wlaściciel majątku Chojnowo w powiecie Mławskim,
sfotografowany w roku 1864 po wyjściu z wiezienia politycznego w Płocku.Wykształcenie wyższe muzyczne i rolnicze otrzymał w Dreźnie, skąd pochodzili jego przodkowie. Na skrzypcach grywał tylko dla siebie i swego otoczenia - może na cele dobroczynne, ale publicznie na estradach się nie produkował.Pochowany jest na cmentarzu ewangelickim przy ul.Młynarskiej w Warszawie przy głównej alei, podobno pomnik jest czy był dobrze zachowany, nigdy tam nie poszedłem.
Rodzina Karola Wilchelma pochodzi z Saksonii, jego protoplasta o tym samym nazwisku przybył do Polski z Augustem II Mocnym, był arcybiskupem-superiorem głową Kościoła ewangelickiego w Polsce.Dziadek Karola Wilchelma mial na imie Fryderyk i był generałem polskim.
Ojciec Karola Wilchelma był generałem wojsk rosyjskich w Warszawie ( jako ewangelik mógł być generałem na terenie "kraju priwislanskiego", gdyby byl katolikiem mógłby być generałem, ale tylko na terenie Cesarstwa Rosyjskiego).
Karol Wilchelm i Anastazja z Helwichow mieli 2-ch synów i cztery córki.Najstarsza córka - Bronisława wyszła za maż za ziemianina Tomasza Lepperta, którego protoplasta - trefniś królewski przyjechał z Saksonii do Polski z dworem Augusta II Mocnego. Drugim dzieckiem był syn Władysław - powstaniec 1863 roku, emigrant w Paryżu, nie ożenił się. Trzecim dzieckiem była Wanda, b.ładna brunetka, jak głosi tradycja rodzinna - wyszła za właściciela ziemskiego Kazimierza Jaroszewskiego. Czwarta była Ludmiła - wyszła za Jana Kantego Zambrzyckiego, piata Helena - zona bogatego ziemianina Płoskiego z powiatu rypińskiego, szóstym byl najmłodszy syn Michał, który objął majątek Chojnowo po ojcu.
Michał Wilchelm ożeniony z Bronisławą Zielińską; mieli dziewięcioro dzieci - trzech synów i sześć córek."


Władyslaw Wilchelm, syn Karola i Anastazji z domu Helwich,
właścicieli majątku Chojnowo.
powstaniec 1863 roku, emigrant mieszkający w Paryżu do późnej starości.


Jan Kanty Szczepan Zambrzycki ( 23.X.1831 - .....)
Zdjecie ze zbiorow Wandy Modzelewskiej z d.Grabowskiej ofiarowane Jaroslawowi Zambrzyckiemu.
"Właściciel majątku Kulany w pow.Mławskim odziedziczonego po ojcu. Ożeniony z Ludmiłą z domu Wilchelm urodzoną w 1842
Uczestnik Powstania Styczniowego.Po powstaniu utracil wszystko, co posiadal na drodze konfiskaty; Kulany spalili Kozacy nie pozwalając zonie Ludmile nic wyratowac. Jan Kanty po powstaniu przetrzymywany był parę lat w wiezieniach w Płocku i w cytadeli warszawskiej, gdzie stracił zdrowie i nabawił się, na skutek wilgoci, artretyzmu.Po wyjściu z wiezienia dołączył do żony, która wraz z dziećmi zamieszkiwała w Warszawie przy ul.Żurawiej 21. Najstarsza ich córka Marysia nie wyszła  za mąż by pomagać matce wychowywać młodsze rodzeństwo. W tym samym domu na innym pietrze zamieszkiwali rodzice Ludmiły: Karol Wilchelm i Anastazja z domu Helwich, którzy oddali majątek Chojnowo najmłodszemu synowi Michałowi."

W Chojnowie istnieje do dziś znacznie przebudowany dwór najpewniej powstały w końcu XIX wieku, lub na początku XX. Budynek jest parterowy nakryty dwuspadowym dachem. Wejście stanowi murowana sionka z nadstawką w górze.
Lata dwudzieste XX wieku to okres, gdy właścicielami większości dóbr w Chojnowie byli:  Karol Biernacki, którego majątek liczył 605 hektarów oraz Zygmunt Biernacki z majątkiem 92 hektarowym. Był on także właścicielem młyna w Chojnowie. W rękach Biernackich wieś pozostawała aż do II wojny św.


Dwór w Chojnowie, od II wojny św. znajduje się tu Szkoła Podstawowa. Fot.http://chojnowosp.edupage.org/about/
Korzystałam z : "Bieżuńskie Zeszyty Historyczne", nr 22, Bieżuń, 2007
strona internetowa: http://zambrzycki.com/Jan%20Kanty%20Zambrzycki.htm  oraz strona int.
                                http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/12137/22-293_305-Piekarski.pdf?sequence=1&isAllowed=y
                           Libicki P., Libicki M.-  "Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu"

wtorek, 12 listopada 2013

Konkurs-spotkanie plastyczne z klasą 2

Dziś w naszej bibliotece organizowałyśmy konkurs plastyczny pt."Dary jesieni". W związku z tym odwiedziła nas klasa 2 Szkoły Podstawowej wraz z wychowawczynią panią Kasią Kawczyńską. Dzieci malowały i rysowały jesień widzianą ich oczyma.

 By łatwiej im było tworzyć obrazki , słuchały wierszy o jesieni (m.in. wiersz "Jesień" M. Czechowicza ) i jesiennych zagadek. Cała grupa zaśpiewała nam także piosenkę o tej pięknej porze roku.

Na koniec omówione i nagrodzone zostały wszystkie dziecięce prace. W założeniu żadna praca nie miała być wyniesiona do rangi pierwszego, drugiego, czy też trzeciego miejsca. Jednak nie dlatego, by nie była dość dobra. Pragnęłyśmy, by każde dziecko czuło się wyróżnione, a nie rozczarowane. W klasie jest na 13 dzieci  8 siedmiolatków. Tak więc umiejętności plastyczne nie są na pewno jednakowo rozwinięte.

A oto kilka fotografii z tego spotkania.Prace dwanaściorga uczniów kl. II

Już prawie namalowane..

W oczekiwaniu na ocenę.


Wszyscy razem.