Archiwum bloga

czwartek, 17 listopada 2022

Dziennikarstwo online - projekt współrealizowany przez naszą bibliotekę

 Filia biblioteczna w Zielonej przystąpiła do projektu "Sieć na kulturę w podregionie ciechanowskim", który współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 ,,Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej"). Tematem naszego projektu było"dziennikarstwo online". Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży od 10-18 lat.

Najpierw bibliotekarze wzięli udział w szkoleniach online z wybranej ścieżki tematycznej , by móc później online  wspólnie z trenerem współprowadzić zajęcia.

Cele projektu to:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie placówek kultury w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.
Harmonogram szkoleń w filii bibliotecznej obejmował 8 sobót od 7 maja 2022 roku do 25 czerwca 2022 roku, w godz. od 10.00 do 13.05. 
Spotkania szkoleniowe były prowadzone online na platformie Teams. Trener projektu to pani M. Szczypka, koordynatorem projektu była pani Lesia Kyzyma.
Dzięki niemu nasza biblioteka została wyposażona w nowy sprzęt komputerowy.
środa, 9 listopada 2022

Zygmunt Felczak- sekretarz gminy Zielona przed II wojną św. i twórca 7 ochotniczych straży pożarnych

 Wśród wielu patriotycznych rodzin zamieszkałych niegdyś w naszych okolicach warto przypomnieć rodzinę Felczaków z Kuczborka. Pierwsza osoba z tej rodziny, która jest wymieniana w miejscowych dokumentach to Zygmunt Felczak urodzony w 1888 roku w Kowalewku koło Mławy. Jego rodzicami byli Piotr Felczak i Paulina  z domu Willenberg. Zygmunt Felczak był sekretarzem gminy Zielona , twórcą 7 ochotniczych straży pożarnych, prezesem Związku Pracowników Administracji Gminnej, prezesem Powiatowego Komitetu L.O.P.P. , koła wójtów i sekretarzy, prezesem gminnego koła Podoficerów Rezerwy, prezesem Koła Myśliwskiego , naczelnikiem straży pożarnej, członkiem zarządu Okręgowego Związków Straży Pożarnej, skarbnikiem dozoru szkolnego. Jeszcze w 1905 roku był więziony przez zaborców za działalność polityczną. W 1919 roku został odznaczony Krzyżem Waleczności b. Ochotniczej Sprzymierzonej Armii Stanisława Bułak-Bałahowicza. Ożenił się z Antoniną Kawiecką urodzoną w Warszawie, mieli 13 dzieci, z których troje zmarło. Ojciec Antoniny za udział w Powstaniu Styczniowym został zesłany na Sybir. Zygmunt i Antonina zamieszkali w Kuczborku, tutaj urodziły się ich dzieci : Bolesław, Kazimierz, Stanisław, Witold, Jerzy, Ignacy, Jan Rafał oraz 3 córki. Oto co wiadomo o dalszych losach i działalności tej rodziny .

"Od najmłodszych lat ja i moje rodzeństwo byliśmy wychowywani w duchu umiłowania Ojczyzny i wiary" snuje swoje wspomnienia Jan Rafał Felczak, syn Zygmunta. Z sześciu jego braci Bolesław, który był podporucznikiem zginął w 1939 roku w walce z Niemcami. Kazimierz został ranny w walkach nad Bzurą, Stanisław walczył pod Modlinem, później zajmował się wyszukiwaniem  informacji o działalności niemieckiego systemu telefonicznego i pocztowego, szkolił także harcerzy Szarych Szeregów. Został odznaczony Krzyżem Walecznych, Złotą Odznaką Honorową Ligi Ochrony Przyrody, awansował do stopnia porucznika. Witold był żołnierzem AK , zaś najstarszy Jerzy służył jako podchorąży rezerwy, był inżynierem. Najmłodszy Ignacy był chrześniakiem prezydenta Mościckiego. W "AK" wykonywał funkcję łącznika. Za przynależność do AK i Szarych Szeregów dopiero po 20 latach od ukończenia Szkoły Morskiej w Gdyni, otrzymał dyplom inżyniera mechaniki I klasy. W latach 60-tych z żoną zamieszkał w Brazylii. Ignacy jest szefem stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Rio de Janeiro. Ma 94 lata.

 Z wybuchem wojny rodzina Felczaków z Kuczborka uciekła do Pińska, później do Warszawy, gdzie przeżyli oblężenie miasta w piwnicy na Żoliborzu. Jan Rafał Felczak został w 1942 roku sanitariuszem w szpitalu w Sochaczewie. Większość pracowników była tam w AK, również cala rodzina Felczaków wstąpiła do tej organizacji. Po wojnie  Jan Rafał ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku. Uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a później doktora habilitowanego. Był autorem lub współautorem 54 publikacji naukowych oraz części skryptu "Medycyna i higiena tropikalna". Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej," Pro Memoria"- medalem zwycięstwa polskich kombatantów, Krzyżem Kombatanckim Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Federacji Światowej. Oprócz zasług dla Ojczyzny w walce z najeźdźcą, Felczakowie byli rodziną społeczników, która angażowała się  na rzecz innych, co szczególnie warto podkreślić. 

Dziennikarz, pan Krzysztof Walczak,  przygotowuje monografię tej rodziny. Jeśli ktoś dysponuje dodatkowymi informacjami na temat rodziny Felczaków, proszę o kontakt.Jan Rafał Felczak

Bracia Felczakowie, pierwszy od prawej Henryk Plety, mąż Józefy, jednej z sióstr 

Fot. ze strony https://graedu.pl/content/6057.html


piątek, 4 listopada 2022

"Mała książka - wielki człowiek" w naszej bibliotece

 Nasza biblioteka już kolejny raz przystąpiła do projektu pt. "Mała książka-wielki człowiek". Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym razem z rodzicami, aby wzięły udzia w projekcie.

poniedziałek, 24 października 2022

Warsztaty edukacyjno-profilatyczne - teatr "Kurtyna"

 Dziś o godz.11.00 uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonej wzięli udział w warsztatach edukacyjno - profilatycznych prowadzonych przez aktora i instruktora terapii uzależnień pana Macieja Berniaka z teatru "Kurtyna" z Krakowa. Warsztaty odbyły się w naszej bibliotece i dotyczyły uzależnień od telefonów komórkowych, gier komputerowych, Internetu .

 Nasz gość zwrócił także uwagę na łatwość uzależnienia się od nikotyny, czy alkoholu, które pozostają z nami do końca życia i mają fatalny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Jak się przed tymi uzależnieniami bronić, jak być asertywnym, świadomym swoich wyborów? Otóż należy postawić  przed sobą jakiś cel, dzięki któremu będziemy się spełniać, rozwijać swoje talenty, zainteresowania. 

Pan Maciej przekazał również wiedzę o rodzajach przemocy, jej skutkach i sposobach przeciwdziałania jej. Szczególnie podkreślił jak ważny jest szacunek do drugiego człowieka, kolegi,  ucznia, nauczyciela, rodzica. Krzywdząc jedną osobę- krzywdzimy cała rodzinę i nas samych.
czwartek, 20 października 2022

DKK - spotkanie z terapeutą uzależnień, kampania Białych Serc

 Trwa XVIII kampania Białych Serc, w którą włączyła się też nasza biblioteka. Od 17 lat kampania porusza temat zagrożeń i  uzależnień różnego typu, które czyhają na  dzieci, młodzież i dorosłych. Nawiązując do kampanii zorganizowane zostało spotkanie z terapeutą .  W środę, 19 października członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy bibliotece w Zielonej uczestniczyły w spotkaniu z terapeutą uzależnień panem Waldemarem Rożniewskim. Nasz gość wyjaśniał, że podłożem wszelkich uzależnień mogą być kompleksy, niezagojone rany z dzieciństwa i słaba psychika. Ciepły, spokojny i rzeczowy głos prowadzącego oraz wykonywane nastrojowe piosenki do dźwięków gitary  znacznie uatrakcyjniły ten wspólnie spędzony czas. 

czwartek, 13 października 2022

Spotkanie z terapeutą uzależnień w ramach kampanii Białych Serc

W srodę, 13 października w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z terapeutą uzależnień panem Waldemarem Rożniewskim w ramach XVIII kampanii Białych Serc, na które zostali zaproszeni uczniowie ZS im. Batalionów Chłopskich w Zielonej. Pan Waldemar zwracał uwagę na łatwość uzależnienia się od używek, smartfonów, gier komputerowych itp. Gdzie powinniśmy szukać pomocy, gdy nasi bliscy są uzależnieni, jak nie pozwolić, by nałóg zawładnął naszym życiem, te wszystkie tematy poruszył na spotkaniu nasz gość. Oto kilka fotografii ze spotkania.

czwartek, 1 września 2022

"Błękitny zamek"- L.M. Montgomery- spotkanie DKK

 W sobotę, 27 sierpnia członkinie naszego Dyskusyjnego Klubu Książki spotkały się w bibliotece, by podyskutować o książce kanadyjskiej pisarki Lucy Maud Montgomery pt. "Błękitny zamek". Znacie ją na pewno z serii powieści młodzieżowych - "Ania z Zielonego Wzgórza", to w jednej z nich właśnie padło zdanie: :W przyjaciołach powinniśmy szukać tego, co w nich najlepsze, i obdarzać ich tym, co w nas najlepsze. Wtedy przyjaźń będzie największym skarbem życia.”. 

Wiedzą o tym uczestniczki naszych spotkań z książką, które zdążyły się ze sobą zaprzyjaźnić. Sami więc widzicie, że książka nas łączy i podsuwa tematy do rozmowy.

"Błękitny zamek"  jest powieścią skierowaną raczej dla dorosłych. Bohaterką jest 29 -letnia Joanna, przez rodzinę uważana za starą i nieatrakcyjną pannę, w przeciwieństwie do swojej atrakcyjnej i przebojowej kuzynki. Wydaje się, że Joannę już nic ciekawego, ani dobrego nie może  spotkać, wiedzie bowiem nudne i pracowite życie u boku zgorzkniałych matki i ciotki. Jej jedyną odskocznią jest czytanie zakazanych książek. Zresztą lista zakazów i nakazów w tej rodzinie jest imponująca. W życiu bohaterki następuje pewien przełomowy moment, kiedy dowiaduje się, że będzie żyć jeszcze tylko rok i wtedy postanawia się zbuntować i uciec od rodziny. Dzięki temu odważnemu krokowi znajduje przyjaźń i miłość swego życia. "

"Jeśli potrafisz spędzić z kimś pól godziny w zupełnym milczeniu i nie czuć przy tym wcale skrępowania, ty i osoba ta możecie zostać przyjaciółmi. Jeśli zaś milczenie będzie wam ciążyło, jesteście sobie obcy i nie warto nawet starać się o zadzierzgnięcie przyjaźni.” 

L.M. Montgomery, "Błękitny zamek"

Ta powieść była wybrana, by swoją prostotą zrelaksować nas w tych  nielekkich czasach i spełniła swoją rolę. 

L.M. Montgomery sama była wychowywana przez konserwatywnych , zimnych dziadków i część wspomnień z młodości na pewno przelała na karty tej powieści.

Spotkanie urozmaicone zostało quizem, jak zwykle zresztą literackim. Trzeba było wskazać zdjęcie autorki  "Błękitnego zamku" wśród innych wizerunków znanych pisarek urodzonych w XIX w. Wśród nich mieliśmy do wyboru Narcyzę Żmichowską, która bywała w Zielonej na dworze Kisielnickich, Jane Austen, Charlotte Bronte, Frances Hodgson Burnett.